Wyniki naborów 2-4/2018

Informujemy, że Rada LGD w dniu 27 lipca 2018 r. dokonała wyboru operacji do finansowania. Poniżej zamieszczamy wyniki naboru. • Rejestr interesów wskazujący wyłączenia członków rady z głosowania • Protokół z dnia 27.07.2018 r. Konkurs nr 2/2018 Zakres tematyczny:...

Nabór wniosków 2-4/2018

Lokalna Grupa Działania „Barcja” ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 – 2020 realizowanej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego...

Wyniki naboru 1/2018/G

Informujemy, że Rada LGD w dniu 22 lutego 2018 r. dokonała wyboru operacji do finansowania. Poniżej zamieszczamy wyniki naboru. • Rejestr interesów wskazujący wyłączenia członków rady z głosowania • Protokół z dnia 22.02.2018 r. Konkurs nr 1/2018/G Zakres tematyczny:...

Nabór granty 2018

Lokalna Grupa Działania „Barcja” ogłasza nabory wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata...

Wyniki naborów 1-4/2017

Informujemy, że Rada LGD w dniu 7 września 2017 r. dokonała wyboru operacji do finansowania. Poniżej zamieszczamy wyniki naboru. • Rejestr interesów wskazujący wyłączenia członków rady z głosowania • Protokół z dnia 7.09.2017 r. • Protokół z dnia 19.10.2017 r. –...