Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej nr 2 w Kętrzynie

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie Plac Grunwaldzki 1 pok. nr 16.

Grafik dyżurów na rok 2020:

PONIEDZIAŁEK 8-12 adw. Anna Hołowaczyk
WTOREK 7-11 r. pr. Bronisław Sudoł
ŚRODA 7-11 r.pr. Daria Demczuk-Waszkiewicz
CZWARTEK 7-11 r.pr. Anna Czerska oraz r.pr. Michał Walesiak (zamiennie)
PIĄTEK 7-11 adw. Ola Nieczepa

Zadanie finansowane ze środków publicznych w ramach realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, a także edukacji prawnej w powiecie kętrzyńskim w 2020 roku – punkt nr 2 na podstawie umowy 2/2019 z 12.12.2019 r.

Informacja o zasadach udzielania Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Edukacji Prawnej