Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej nr 3 w Kętrzynie

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie ul. Pocztowa 9.

Grafik dyżurów na rok 2020:

PONIEDZIAŁEK 12-16 adw. Anna Hołowaczyk
WTOREK 11-15 r. pr. Bronisław Sudoł
ŚRODA 11-15 r.pr. Daria Demczuk-Waszkiewicz
CZWARTEK 11-15 r.pr. Anna Czerska oraz r.pr. Michał Walesiak (zamiennie)
PIĄTEK 11-15 r.pr. Michał Walesiak

Zadanie finansowane ze środków publicznych w ramach realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, a także edukacji prawnej w powiecie kętrzyńskim w 2020 roku – punkt nr 3 na podstawie umowy 3/2019 z 12.12.2019 r.

Informacja o zasadach udzielania Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Edukacji Prawnej