Informujemy, że Rada LGD w dniu 23 stycznia 2017 r. dokonała wyboru operacji do finansowania. Poniżej zamieszczamy wyniki naboru.
Rejestr interesów wskazujący wyłączenia członków rady z głosowania
Protokół z dnia 23.01.2017 r.
Protokół z dnia 28.02.2017 r. – aktualizacja 07.03.2017 r.
Konkurs nr 1/2016
Zakres tematyczny: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
Limit dostępnych środków – 900 000,00 zł.
Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy, LSR i Programem
Lista operacji wybranych do udzielenia wsparcia w ramach lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020 – aktualizacja 07.03.2017 r.
Konkurs nr 2/2016
Zakres tematyczny: Zachowanie dziedzictwa lokalnego
Limit dostępnych środków – 300 000,00 zł.
Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy, LSR i Programem – aktualizacja 07.03.2017 r.
Lista operacji wybranych do udzielenia wsparcia w ramach lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020 – aktualizacja 07.03.2017 r.
Konkurs nr 3/2016
Zakres tematyczny: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczność lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
Limit dostępnych środków – 60 000,00 zł.
• Nie wpłynął żaden wniosek

Konkurs nr 4/2016
Zakres tematyczny: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego poprzez podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej
Limit dostępnych środków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – 500 000,00 zł.
Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy, LSR i Programem
Lista operacji wybranych do udzielenia wsparcia w ramach lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020
Limit dostępnych środków w zakresie rozwijania działalności gospodarczej – 500 000,00 zł.
Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy, LSR i Programem
Lista operacji wybranych do udzielenia wsparcia w ramach lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020 – aktualizacja 07.03.2017 r.