Nabory wniosków 2023-2027

 

 

Loga EU

 

Wsparcie na wdrażanie i zarządzanie strategią rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRROW