LSR 2023-2027

Lokalna Grupa Działania „Barcja” opracowała Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023-2027, która określa główne kierunki rozwoju obszaru 5 gmin wchodzących w skład LGD. Poniżej zamieszczamy swoiste kompedium wiedzy związane z wdrażaniem LSR na lata 2023-2027 zgodnie z umową przyznania pomocy nr 00003.UM14.6572.10003.2023 z dnia 21.12.2023 r.

 

 

Loga EU

Wsparcie na wdrażanie i zarządzanie strategią rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRROW