Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja

Z przyjemnością informujemy, że Lokalna Grupa Działania „Barcja” w roku 2021 prowadzi punkt poradnictwa zlokalizowane w Kętrzynie i Korszach.

Nieodpłatna pomoc prawna i mediacja

 

 

 

 

 

 

Punkt zlokalizowany w budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie Plac Grunwaldzki 1 pok. nr 16.
PONIEDZIAŁEK 8-12 adw. Anna Hołowaczyk
WTOREK 7-11 adw. Ola Nieczepa (dyżur zdalny)
ŚRODA 7-11 adw. Anna Hołowaczyk
CZWARTEK 7-11 r.pr. Michał Walesiak

Punkt zlokalizowany w Urzędzie Miejskim w Korszach ul. Mickiewicza 13
PIĄTEK 7-11 r. pr. Bronisław Sudoł

 

Informacja o zasadach udzielania Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Edukacji Prawnej

 

Zadanie finansowane ze środków publicznych w ramach realizacji zadania publicznego pn.  Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kętrzyńskiego w 2021 r.