Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja

Miło nam poinformować, że w roku 2024 Lokalna Grupa Działania „Barcja” w ramach otwartego konkursu ofert poprowadzi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zrealizuje zadania z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu kętrzyńskiego.

Nieodpłatna pomoc prawna i mediacja

 

 

 

 

 

 

 

Punkt zlokalizowany w budynku Starostwa Powiatowego w Kętrzynie Plac Grunwaldzki 1 pok. nr 16.
PONIEDZIAŁEK 8:00-12:00 r.pr. Ewelina Gołaszewska

WTOREK 7:00-11:00 adw. Anna Hołowaczyk

ŚRODA 7:00-11:00 r.pr. Ewelina Łukaszewicz (nieodpłatne poradnictwo obywatelskie)

CZWARTEK 7:00-11:00 adw. Anna Hołowaczyk

Punkt zlokalizowany w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie ul. Pocztowa 9
PIĄTEK 7:00-11:00 r.pr Robert Wądołowski

Informacja o zasadach udzielania Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Edukacji Prawnej

EDUKACJA PRAWNA – PRAWO PRACY

EDUKACJA PRAWNA – PRAWO PRACY

Źródła prawa pracy: Podstawowym źródłem prawa pracy jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, ze zm.) oraz akty wykonawcze do Kodeksu pracy. Takimi aktami...

EDUKACJA PRAWNA – PRAWA KONSUMENTA

EDUKACJA PRAWNA – PRAWA KONSUMENTA

Czy wiesz, że robiąc najprostsze zakupy stajesz się konsumentem? A kim jest konsument? W świetle przepisów prawa, to „osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia...

EDUKACJA PRAWNA – EMERYTURA

EDUKACJA PRAWNA – EMERYTURA

Emerytura to comiesięczne świadczenie pieniężne przysługujące ubezpieczonemu, za przepracowanie określonej liczby lat lup po osiągnięciu określonego wieku. PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 17 grudnia...

EDUKACJA PRAWNA – PRAWA PACJENTA

EDUKACJA PRAWNA – PRAWA PACJENTA

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje prawo do ochrony zdrowia oraz prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na warunkach i w zakresie...

EDUKACJA PRAWNA – WYŁUDZENIA

EDUKACJA PRAWNA – WYŁUDZENIA

Mówi się, że im mniej wiesz tym lepiej śpisz. W kwestii bezpieczeństwa swoich pieniędzy lepiej jednak wiedzieć jak najwięcej. Wyłudzenie jest oszustwem spotykanym bardzo często, a oszuści wymyślają...

EDUKACJA PRAWNA – PRAWO SPADKOWE

EDUKACJA PRAWNA – PRAWO SPADKOWE

Prawo spadkowe to dział prawa cywilnego określający zasady przejścia praw i obowiązków majątkowych po śmierci osoby będącej ich podmiotem. Określa ono zasady nabywania i obowiązków wynikających z...

EDUKACJA PRAWNA – ZAWIERAM UMOWĘ

EDUKACJA PRAWNA – ZAWIERAM UMOWĘ

To, co kupujemy zależy nie tylko od zawartości naszego portfela. Zgodnie z przepisami, zawieranie różnych umów jest uzależnione także od wieku. Aby zrozumieć istotę problemu należy poznać podstawowe...

Nieodpłatna pomoc prawna i mediacja

Nieodpłatna pomoc prawna i mediacja

Z przyjemnością informujemy, że Lokalna Grupa Działania „Barcja” w roku 2022 prowadzi punkt poradnictwa zlokalizowane w Kętrzynie i Korszach. Nieodpłatna pomoc prawna i mediacja      ...

EDUKACJA PRAWNA – SZKOŁA

EDUKACJA PRAWNA – SZKOŁA

Szkoła to nie budynek, ale przede wszystkim uczniowie. W szkole uczysz się nie tylko przedmiotów jak matematyka, polski czy historia, ale przede wszystkim uczysz się jak żyć z innymi ludźmi. W...

EDUKACJA PRAWNA – BULLYING  W SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

EDUKACJA PRAWNA – BULLYING W SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

Bullying to szczególnie niebezpieczne i agresywne zachowania dziecka w społeczności szkolnej. Polega na psychicznym lub fizycznym znęcaniu się nad ofiarą przez osobę lub grupę. Bullying to nie tylko...

EDUKACJA PRAWNA – OCHRONA WIZERUNKU W SIECI

EDUKACJA PRAWNA – OCHRONA WIZERUNKU W SIECI

W sieci znajdziesz niezliczoną ilość zdjęć z różnego rodzaju imprez, spotkań lub konferencji. Użytkownicy różnych serwisów społecznościowych uwielbiają chwalić się wszelkimi informacjami na temat...