GMINY OBJĘTE LSR

Lokalna Grupa Działania „Barcja”
ul. Dworcowa 10 lok. 1
11-400 Kętrzyn
tel/fax 89 7510768
email: biuro@lgdbarcja.pl
Archiwum poprzedniej strony LGD BARCJA znajduje się pod adresem http://archiwum.barcja.send.pl/