Dokumenty do pobrania

Materiały na Walne Zebranie Członków wrzesień 2020 r. (pobierz)
Materialy na Walne Zebranie Czlonkow czerwiec 2018 r. (pobierz)
Logo LGD „Barcja” (pobierz)
Materialy na Walne Zebranie Czlonków grudzien 2017 r. (pobierz)
Materialy na Walne Zebranie Czlonków czerwiec 2017 r. (pobierz)
Wstepna koncepcja kryteriów do konsultacji 27.04.2017 (pobierz)
Prezentacja z konsultacji lokalnych kryryteriów wyboru operacji 27.04.2017 (pobierz)
Materialy na Walne Zebranie Czlonków styczen 2017 r. (pobierz)
Materialy na Walne Zebranie Czlonków czerwiec 2016 r. (pobierz)
Deklaracja przystapienia do LGD (pobierz)
Regulamin Rady LGD (pobierz)
Statut LGD „Barcja” (pobierz)