Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Europa inwestująca w obszary wiejskie. Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucją zarządzającą PROW na lata 2014-2020 jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Poniżej zamieszczamy kompedium wiedzy związanej z realizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr 00007-6933-UM1410011/15