Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020

Poniżej zamieszczamy kompedium wiedzy związanej z realizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr 00007-6933-UM1410011/15

 

loga ue

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Lokalna Grupa Działania „Barcja” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 ” Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020