Władze

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków;

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

Obecnie Lokalna Grupa Działania „Barcja” liczy 63 członków.

Lista członków LGD Barcja

Walne Zebranie Członków LGD „Barcja” z dnia 12.02.2024 r. – materiały do pobrania

Walne Zebranie Członków LGD „Barcja”  z dnia 31.05.2023 r. – materiały do pobrania

Walne Zebranie Członków LGD „Barcja”  z dnia 20.02.2023 r. – materiały do pobrania

Walne Zebranie Członków LGD „Barcja”  z dnia 20.06.2022 r. – materiały do pobrania

Walne Zebranie Członków LGD „Barcja”  z dnia 21.02.2022 r. – materiały do pobrania

Walne Zebranie Członków LGD „Barcja”  z dnia 27.09.2021 r. – materiały do pobrania

Walne Zebranie Członków LGD „Barcja”  z dnia 22.02.2021 r. – materiały do pobrania

Walne Zebranie Członków LGD „Barcja”  z dnia 14.09.2020 r. – materiały do pobrania

Walne Zebranie Członków LGD „Barcja”  z dnia 17.12.2019 r. – materiały do pobrania

Walne Zebranie Członków LGD „Barcja”  z dnia 10.06.2019 r. – materiały do pobrania

Walne Zebranie Członków LGD „Barcja”  z dnia 17.12.2018 r. – materiały do pobrania

Walne Zebranie Członków LGD „Barcja”  z dnia 16.06.2018 r. – materiały do pobrania

2) Zarząd;

Zarząd jest organem wykonawczym i składa się z 5 osób: Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków LGD
Skład osobowy Zarządu LGD „Barcja”:
Witold Bogdanowicz – Prezes Zarządu
Elżbieta Ogłuszka – Wiceprezes Zarządu
Beata Pakuła – Wiceprezes Zarządu
Czesława Orłowska- Staniszewska- Sekretarz
Ewa Falkowska – Skarbnik

3) Rada;

Rada jest organem decyzyjnym składa się z 15 osób: Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących i 12 pozostałych członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. Do kompetencji Rady należy ustalanie kwoty wsparcia oraz wybór i ocena operacji, które mają być realizowane w ramach LSR

Skład osobowy Rady LGD „Barcja”
Janusz Kozoń – Przewodniczący Rady
Dorota Górecka – Wiceprzewodnicząca Rady
Wiesław Gajdowski – Wiceprzewodniczący Rady
Marta Kamińska – Członek Rady
Leszek Twarogowski – Członek Rady
Wiesława Syhłowyj – Członek Rady
Jolanta Grzyb – Członek Rady
Elżbieta Biedrawa – Członek Rady
Jan Adamowicz – Członek Rady
Irena Wołosiuk- Członek Rady
Dorota Płocharczy- Członek Rady
Paweł Bobrowski – Członek Rady
Grzegorz Mucha – Członek Rady
Edward Szudzich – Członek Rady
Karol Światłowski – Członek Rady

4) Komisja Rewizyjna.

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym. Składa się z Przewodniczącego i 2 innych członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków
Skład Komisji Rewizyjnej
Jadwiga Nowińska – Przewodnicząca Komisji
Mirosław Bogdanowicz – Członek Komisji
Bogdan Baczewski – Członek Komisji