Aktualności

Bezpłatne webinarium

W imieniu Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie zapraszamy do udziału w webinarium pn. ,,Szlakiem dziedzictwa kulturowego regionu w kierunku innowacji - dobre praktyki’’, które odbędzie się dnia 30 listopada 2022 r. o godz. 10:00....

czytaj dalej

Wyniki naboru wniosków 3/2022; 4/2022/; 5/2022/G

Informujemy, że Rada LGD w dniu 21 września 2022 r. podczas posiedzenia dokonała wyboru operacji do finansowania. Poniżej zamieszczamy wyniki naboru. Rejestr interesów wskazujący wyłączenia członków Rady z głosowania Protokół z dnia 21.09.2022 r.   Konkurs nr...

czytaj dalej

Umowa o przyznanie pomocy na Wsparcie przygotowawcze

Miło nam poinformować, że w dniu 21 czerwca Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Barcja" podpisał umowę o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.1 "Wsparcie przygotowawcze" dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich...

czytaj dalej
ANKIETA

ANKIETA

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 poniżej zamieszczamy ankietę stanowiącą pierwszy krok w planowaniu tego rozwoju. Celem niniejszej ankiety jest identyfikacja najważniejszych problemów i potrzeb lokalnej...

czytaj dalej

Ankieta Monitorująca

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej dotyczącej badania poziomu satysfakcji mieszkańców. Informacje zebrane w trakcie badania ankietowego posłużą do wprowadzenia ewentualnych zmian w realizowanej LSR oraz funkcjonowaniu LGD. Ankieta dostępna będzie...

czytaj dalej