Informujemy, że Rada LGD w dniu 7 września 2017 r. dokonała wyboru operacji do finansowania. Poniżej zamieszczamy wyniki naboru.
Rejestr interesów wskazujący wyłączenia członków rady z głosowania
Protokół z dnia 7.09.2017 r.
Protokół z dnia 19.10.2017 r. – aktualizacja 19.10.2017 r.
Konkurs nr 1/2017
Zakres tematyczny: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
Limit dostępnych środków – 575 000,00 zł.
Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy, LSR i Programem – aktualizacja 19.10.2017 r.
Lista operacji wybranych do udzielenia wsparcia w ramach lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020 – aktualizacja 19.10.2017 r.

Konkurs nr 2/2017
Zakres tematyczny: Zachowanie dziedzictwa lokalnego
Limit dostępnych środków – 225 000,00 zł.
Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy, LSR i Programem – aktualizacja 19.10.2017 r.
Lista operacji wybranych do udzielenia wsparcia w ramach lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020 – aktualizacja 19.10.2017 r.
Konkurs nr 3/2017
Zakres tematyczny: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczność lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
Limit dostępnych środków – 120 000,00 zł.
Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy, LSR i Programem
Lista operacji wybranych do udzielenia wsparcia w ramach lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020