Informujemy, że Rada LGD w dniu 22 lutego 2018 r. dokonała wyboru operacji do finansowania. Poniżej zamieszczamy wyniki naboru.
Rejestr interesów wskazujący wyłączenia członków rady z głosowania
Protokół z dnia 22.02.2018 r.
Konkurs nr 1/2018/G
Zakres tematyczny: Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
Limit dostępnych środków – 200 000,00 zł.
Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy, LSR i Programem

Lista operacji wybranych do udzielenia wsparcia w ramach lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020