Informujemy, że Rada LGD w dniu 27 lipca 2018 r. dokonała wyboru operacji do finansowania. Poniżej zamieszczamy wyniki naboru.
Rejestr interesów wskazujący wyłączenia członków rady z głosowania
Protokół z dnia 27.07.2018 r.

Konkurs nr 2/2018
Zakres tematyczny: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
Limit dostępnych środków – 150 000,00 zł.
Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy, LSR i Programem

Lista operacji wybranych do udzielenia wsparcia w ramach lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020

Konkurs nr 3/2018
Zakres tematyczny: Zachowanie dziedzictwa lokalnego
Limit dostępnych środków – 60 000,00 zł.
Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy, LSR i Programem

Lista operacji wybranych do udzielenia wsparcia w ramach lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020

Konkurs nr 4/2018
Zakres tematyczny: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego poprzez podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej
Limit dostępnych środków w zakresie rozwijania działalności gospodarczej – 150 000,00 zł.
Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy, LSR i Programem
Lista operacji wybranych do udzielenia wsparcia w ramach lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020