Informujemy, że od 22 października do 9 listopada br. można składać wnioski o przyznanie pomocy na 1 zakres tematyczny:

Zakres tematyczny: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego poprzez podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej
Nabór dotyczy tylko operacji z zakresu podejmowania działalności gospodarczej.
Limit dostępnych środków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – 150 000,00 zł.
Wysokosć wsparcia dla 1 wnioskodawcy: „Premia” 75 000 zł.