W związku z zakończeniem naboru ustalony został termin posiedzenia Rady LGD.

Posiedzenie odbędzie się 5 grudnia 2018 r. o godzinie 1000 w siedzibie LGD w Kętrzynie przy Placu Piłsudskiego 1 (Ratusz).

Porządek posiedzenia:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Rady LGD,

2. Wybór komisji skrutacyjnej,

3. Przedstawienie porządku posiedzenia Rady,

4. Omówienie i ocena wniosków o przyznanie pomocy,

5. Wybór operacji do realizacji,

6. Sprawy różne,

7. Zamknięcie obrad