Informujemy, że Rada LGD w dniu 5 grudnia 2018 r. dokonała wyboru operacji do finansowania. Poniżej zamieszczamy wyniki naboru.

Konkurs nr 5/2018
Zakres tematyczny: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego poprzez podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej

Limit dostępnych środków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – 150 000,00 zł.