Informujemy, że do 4 czerwca 2019 r. do godz 15.00 trwają konsultacje społeczne dotyczące zmiany kryteriów wyboru operacji.

W przypadku chęci zgłoszenia uwag wnioskodawca drogą mailową powinien załączyć:

1) propozycje kryteriów, które: posiadają metodologię wyliczania, są mierzalne albo zawierają szczegółowy opis wyjaśniający sposób oceny wskazujący wymagania konieczne do spełnienia danego kryterium, niebudzące wątpliwości interpretacyjnych, posiadają dodatkowe opisy, definicje oraz sposób przyznawania wag nie budzi wątpliwości;

2)uzasadnienie każdego proponowanego kryterium

zal 11 Procedura ustanawiania kryteriów wyboru i zmiany 2019