Informujemy, że Rada LGD w dniu 26 czerwca 2019 r. dokonała wyboru operacji do finansowania. Poniżej zamieszczamy wyniki naboru.

Rejestr interesów wskazujący wyłączenia członków rady z głosowania
Protokół z dnia 26.06.2019 r.

Konkurs nr 1/2019
Zakres tematyczny: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego poprzez podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej

Podejmowanie działalności gospodarczej – limit dostępnych środków 200 000,00 zł.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy, LSR i Programem
Lista operacji wybranych do udzielenia wsparcia w ramach lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020

Rozwijanie działalności gospodarczej – limit dostępnych środków 300 000,00 zł.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy, LSR i Programem
Lista operacji wybranych do udzielenia wsparcia w ramach lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020 (poprawione 19.07.2019 r.)