Informujemy, iż w związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zaplanowane zostało posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Barcja” w celu wybrania operacji do dofinansowania.
Posiedzenie odbędzie się 22 listopadaa 2019 r. o godzinie 9.00 w siedzibie LGD w Kętrzynie przy ul. Dworcowej 10.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Rady LGD,
2. Wybór komisji skrutacyjnej,
3. Przedstawienie porządku posiedzenia Rady,
4. Omówienie i ocena wniosków o przyznanie pomocy,
5. Wybór operacji do realizacji,
6. Wolne wnioski,
7. Zamknięcie obrad