Informujemy, że Rada LGD w dniu 22 listopada 2019 r. dokonała wyboru operacji do finansowania. Poniżej zamieszczamy wyniki naboru.

Rejestr interesów wskazujący wyłączenia członków rady z głosowania
Protokół z dnia 22.11.2019 r.

Konkurs nr 2/2019
Zakres tematyczny: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Limit dostępnych środków – 520 000,00 zł.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy, LSR i Programem
Lista operacji wybranych do udzielenia wsparcia w ramach lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020

Konkurs nr 3/2019
Zakres tematyczny: Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Limit dostępnych środków – 190 000,00 zł.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy, LSR i Programem
Lista operacji wybranych do udzielenia wsparcia w ramach lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020

Konkurs nr 4/2019
Zakres tematyczny: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego poprzez podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej

Podejmowanie działalności gospodarczej

Limit dostępnych środków – 300 000,00 zł.
Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy, LSR i Programem
Lista operacji wybranych do udzielenia wsparcia w ramach lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020

Rozwijanie działalności gospodarczej

Limit dostępnych środków – 300 000,00 zł.
Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy, LSR i Programem
Lista operacji wybranych do udzielenia wsparcia w ramach lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020