Informujemy, że Rada LGD w dniu 31 stycznia 2020 r. dokonała wyboru operacji do finansowania. Poniżej zamieszczamy wyniki naboru.

Rejestr interesów wskazujący wyłączenia członków rady z głosowania
Protokół z dnia 31.01.2020 r.

  • Konkurs nr 5/2019/G
    Zakres tematyczny: Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
    Limit dostępnych środków – 130 000,00 zł.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy, LSR i Programem
Lista operacji wybranych do udzielenia wsparcia w ramach lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020

  • Konkurs 6/2019/G
    Zakres tematyczny: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
    Limit dostępnych środków – 70 000,00 zł.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy, LSR i Programem
Lista operacji wybranych do udzielenia wsparcia w ramach lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020