Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że w dniu 22 maja br. podpisaliśmy umowę o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: Promocja obszaru LGD Barcja

Cel projektu: Promocja obszaru objętego LSR z udziałem lokalnej społeczności poprzez wydanie 5 publikacji w okresie 2 lat od momentu przyznania pomocy.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania grantowe:

  1. Towarzystwo Miłośników Reszla i Okolic – „Historia Reszla dla dzieci”
  2. Towarzystwo Miłośników Reszla i Okolic – „Reszel- Gudniki tak blisko”
  3. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Regionu „Dolina Gubra”- „Barcja z innej perspektywy”
  4. Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie- „Gmina Kętrzyn w obiektywie”

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.