Informujemy, iż w związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zaplanowane zostało posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Barcja” w celu wybrania operacji do dofinansowania.
Posiedzenie odbędzie się 26 stycznia 2021 r. w godzinach 9.00-14.00 w systemie rotacyjnym (po 3 osoby) w siedzibie LGD w Kętrzynie przy ul. Dworcowej 10.

Porządek spotkania:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Rady LGD,
  2. Wybór komisji skrutacyjnej,
  3. Omówienie i ocena wniosków o przyznanie pomocy,
  4. Wybór operacji do realizacji,
  5. Sprawy różne,
  6. Zamknięcie obrad