Informujemy, że Rada LGD w dniu 27 stycznia 2021 r. podczas posiedzenia rotacyjnego dokonała wyboru operacji do finansowania. Poniżej zamieszczamy wyniki naboru.

Rejestr interesów wskazujący wyłączenia członków rady z głosowania
Protokół z dnia 27.01.2021 r.

Konkurs nr 3/2020
Zakres tematyczny: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Limit dostępnych środków – 50 000,00 euro czyli 200 000,00 zł. (po indykatywnym kursie 4zł).

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy, LSR i Programem
Lista operacji wybranych do udzielenia wsparcia w ramach lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020

Konkurs nr 4/2020
Zakres tematyczny: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego poprzez podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej

Podejmowanie działalności gospodarczej

Limit dostępnych środków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – 75 000,00 euro czyli 300 000,00 zł (po indykatywnym kursie 4zł)
Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy, LSR i Programem
Lista operacji wybranych do udzielenia wsparcia w ramach lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020

Rozwijanie działalności gospodarczej

Limit dostępnych środków w zakresie rozwijania działalności gospodarczej – 75 000,00 euro czyli 300 000,00 zł (po indykatywnym kursie 4zł)
Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy, LSR i Programem
Lista operacji wybranych do udzielenia wsparcia w ramach lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020