W związki z licznymi pytaniami beneficjentów zamieszczamy pełną treść aneksu, o którym mowa w piśmie z Urzędu Marszałkowskiego z dnia 02.02.2021 r. r

Aneks_19.2_P_20201221