W związku z możliwością ubiegania się o dodatkowe środki w ramach PROW na lata 2014-2020 zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższego formularza, który pozwoli nam określić potrzeby mieszkańców oraz poznać opinie w zakresie najnowszej propozycji kryteriów wyboru operacji. Konsultacje trwają do 21 czerwca 2021 r.

(kliknij w obrazek)