W sieci znajdziesz niezliczoną ilość zdjęć z różnego rodzaju imprez, spotkań lub konferencji. Użytkownicy różnych serwisów społecznościowych uwielbiają chwalić się wszelkimi informacjami na temat tego co robili, gdzie przebywają lub jakiej słuchają muzyki. Publikowanie szczegółowych informacji na temat swojego życia nie wydaje się być dobrym pomysłem, aczkolwiek nie jest to niezgodne z prawem. Musimy jednak pamiętać, że to co wrzucamy do internetu zostaje tam na zawsze i zaczyna żyć własnym życiem, a my często tracimy nad tym kontrolę. Musimy być ostrożni zwłaszcza przy publikowaniu informacji na temat innych osób lub ich wizerunku.
Wizerunek chroniony jest przez prawo w takim samym stopniu jak zdrowie, wolność czy tajemnica korespondencji. Zgodnie z przepisami prawa cywilnego, wizerunek zaliczany jest do dóbr osobistych człowieka i podlega ochronie niezależnie od tego, czy w skutek bezprawnego posłużenia się nim doszło do naruszenia innych dóbr osobistych człowieka, takich jak dobre imię czy godność.
Dlatego też bardzo ważne jest abyśmy pamiętali, że bez wyraźnej zgody osoby, której wizerunek chcemy udostępnić, nie możemy tego zrobić. Pamiętaj, że wrzucając do sieci zdjęcie nawet z wycieczki szkolnej oprócz swojego wizerunku udostępniasz również wizerunek osób trzecich, które nie koniecznie mogą tego chcieć.

Sposób wyrażenia zgody
Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie może być dorozumiana. Przykładowo, brak protestu ze strony osoby sportretowanej na zdjęciu nie jest jednoznacznym wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku.
Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku powinna zostać wyrażona jednoznacznie. Zezwolenie na rozpowszechnienie wizerunku musi być wyrażone zatem tak, aby nie było żadnych wątpliwości co do zakresu i treści zgody osoby sportretowanej.

Rozpowszechnianie wizerunku bez zgody
Naruszeniem prawa do ochrony wizerunku jest bezprawne rozpowszechnianie wizerunku, które należy rozumieć jako publiczne udostępnianie, stworzenie możliwości zapoznania się z wizerunkiem bliżej nieokreślonej grupie osób.
Osoby, których wizerunek został udostępniony w Internecie bez ich zgody mają szereg uprawnień. Podstawowym jest to, że mogą domagać się natychmiastowego usunięcia ich wizerunku z przestrzeni publicznej. Jeżeli poprzez udostepnienie fotografii spowodowało naruszenie dóbr osobistych tej osoby to taka osoba może domagać się opublikowania przeprosin w prasie. Ponadto jeżeli naruszenie dóbr było zawinione to osoba taka może domagać się odszkodowania na drodze sądowej
Wyjątki od zasady konieczności uzyskania zgody
Od ogólnej zasady wymogu uzyskania zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby uwiecznionej na zdjęciu prawo autorskie przewiduje trzy wyjątki.
Zgoda osoby sportretowanej nie będzie konieczna wtedy, gdy rozpowszechnienie:
• Jeżeli osoba, której wizerunek udostępniono otrzymała zapłatę za pozwolenie, chyba że konieczność uzyskania jej zgody na publikację zdjęcia została wyraźnie zastrzeżona (np. emisja reklamy z udziałem modelki, która otrzymała zapłatę za pozowanie)
• dotyczy osoby powszechnie znanej, a wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych (w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych – na przykład zdjęcie premiera przemawiającego podczas konferencji);
• dotyczy osoby stanowiącej jedynie szczegół całości, tj. szczegół zdjęcia przedstawiającego zgromadzenie, krajobraz czy publiczną imprezę. Chodzi tutaj o takie przypadki, gdy wizerunek osoby sportretowanej na zdjęciu stanowi rzeczywiście jedynie przypadkowy element. Takie przedstawienie wizerunku nie będzie wymagało zezwolenia:
Jeżeli będziemy pamiętali o tych zasadach wówczas pozwoli nam to uniknąć nieprzyjemnych sytuacji. Chęć dzielenia się własna radością jest naturalna. Należy jednak zwrócić uwagę gdzie zamieszczamy informacje i zdjęcia i kto ma do nich dostęp.