INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

Konkurs na stanowisko: Dyrektor Biura LGD Barcja
Jednostka zatrudniająca: Lokalna Grupa Działania „Barcja” ul. Dworcowa 10, 11-400 Kętrzyn
Data publikacji ogłoszenia: 6.04.2022 r.
Liczba nadesłanych ofert: 4
Liczba ofert spełniających wymagania formalne: 3
Termin rozstrzygnięcia konkursu:  20.04.2022 r.
Uzasadnienie:
Komisja konkursowa po przeprowadzeniu postępowania konkursowego stwierdza, że w najwyższym stopniu wymagania konkursowe spełnia Pani Marta Gembal