Informujemy, że Rada LGD w dniu 21 kwietnia 2022 r. podczas posiedzenia dokonała wyboru operacji do finansowania. Poniżej zamieszczamy wyniki naboru.

Rejestr interesów wskazujący wyłączenia członków rady z głosowania
Protokół z dnia 21.04.2022 r.

Konkurs nr 1/2022
Zakres tematyczny: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Limit dostępnych środków: 332 452,26 euro czyli 1 329 809,04 zł. (po indykatywnym kursie 4 zł.)

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy, LSR i Programem
Lista operacji wybranych do udzielenia wsparcia w ramach lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020

Konkurs nr 2/2022/G
Zakres tematyczny: Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Limit dostępnych środków: 71 271,37 euro czyli 285 085,48 zł. (po indykatywnym kursie 4 zł.)

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy, LSR i Programem
Lista operacji wybranych do udzielenia wsparcia w ramach lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020