INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

Konkurs na stanowisko: Główny Specjalista ds. Funduszy Unijnych
Jednostka zatrudniająca: Lokalna Grupa Działania „Barcja” ul. Dworcowa 10, 11-400 Kętrzyn
Data publikacji ogłoszenia: 6.05.2022 r.
Liczba nadesłanych ofert: 3
Liczba ofert spełniających wymagania formalne: 3
Termin rozstrzygnięcia konkursu:  18.05.2022 r.
Uzasadnienie:
Komisja konkursowa po przeprowadzeniu postępowania konkursowego stwierdza, że w najwyższym stopniu wymagania konkursowe spełnia Pani Sylwia Jasiulewicz