W wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacji komisja konkursowa nie wyłoniła kandydatów do pracy na stanowisku Głównego Specjalisty ds Funduszy Unijnych. W związku z powyższym komisja konkursowa podjęła decyzje o ponownym ogłoszeniu naboru na w/w stanowisko pracy.