Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej dotyczącej badania poziomu satysfakcji mieszkańców. Informacje zebrane w trakcie badania ankietowego posłużą do wprowadzenia ewentualnych zmian w realizowanej LSR oraz funkcjonowaniu LGD. Ankieta dostępna będzie również na stronach  urzędów  gmin Barciany, Kętrzyn, Korsze, Reszel i Sępopol.

Poniżej link do ankiety:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=ed72df20&&b=1b967caaf&&c=c7f5d090