W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 poniżej zamieszczamy ankietę stanowiącą pierwszy krok w planowaniu tego rozwoju. Celem niniejszej ankiety jest identyfikacja najważniejszych problemów i potrzeb lokalnej społeczności.

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=f00abd81&&b=cf091c8d8&&c=c7f5d090