Miło nam poinformować, że w dniu 21 czerwca Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Barcja” podpisał umowę o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Otrzymane dofinansowanie zostanie przeznaczone na przygotowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. W proces przygotowania nowego dokumentu strategicznego zostanie włączona lokalna społeczność poprzez udział w konsultacjach społecznych, które odbędą się w terminie od 4 do 11 lipca br. W ramach konsultacji Lokalna Grupa Działania „Barcja” chciałaby zaangażować mieszkańców w opracowanie nowego dokumentu, który będzie określał kierunki wpierania rozwoju naszego obszaru w kolejnych latach.