Informujemy, że Rada LGD w dniu 21 września 2022 r. podczas posiedzenia dokonała wyboru operacji do finansowania. Poniżej zamieszczamy wyniki naboru.

Rejestr interesów wskazujący wyłączenia członków Rady z głosowania

Protokół z dnia 21.09.2022 r.

 

Konkurs nr 3/2022
Zakres tematyczny: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

W ramach danego zakresu tematycznego nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie pomocy

 

Konkurs nr 4/2022
Zakres tematyczny: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego poprzez podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej

Podejmowanie działalności gospodarczej

Limit dostępnych środków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – 226 606,85 euro czyli 906 427,40 zł (po indykatywnym kursie 4zł)

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy, LSR i Programem

Lista operacji wybranych do udzielenia wsparcia w ramach lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020

 

Rozwijanie działalności gospodarczej

Limit dostępnych środków w zakresie rozwijania działalności gospodarczej – 121 550,55 euro czyli 486 202,20 zł (po indykatywnym kursie 4zł)

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy, LSR i Programem

Lista operacji wybranych do udzielenia wsparcia w ramach lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020

 

Konkurs 5/2022/G

Zakres tematyczny: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Limit dostępnych środków  – 35 795,13 euro czyli 143 180,52 zł (po indykatywnym kursie 4 zł)

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy, LSR i Programem

Lista operacji wybranych do udzielenia wsparcia w ramach lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020