Miło nam poinformować, że w dniu 18 listopada została podpisana umowa przyznania pomocy na projekt współpracy pn. CENTRUM ROZWOJU LOKALNEGO – PRODUKTY I LOKALNE OBIEKTY TURYSTYCZNE

Projekt ma na celu wspieranie rozwoju lokalnego poprzez realizację zadań inwestycyjnych umożliwiających stworzenie atrakcyjnej przestrzeni do promocji i edukacji, poprawę wizerunku i promocję produktów lokalnych, walorów turystycznych oraz tworzenie ofert turystycznych wspierających rozwój lokalnego potencjału, edukacji i budowania tożsamości lokalnej.

W ramach projektu przewidzieliśmy:

1. Cykl Warsztatów skierowanych do mieszkańców obszaru (Warsztaty z wyplatania wieńców dożynkowych, Kurs carvingu, Szkolenie z zakresu animacji dla dzieci i młodzieży, Kurs nordic walking, Szkolenie z makramy, Warsztaty z tożsamości lokalnej, Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej).
2. Wizyty studyjne: Czechy i Podlasie Nadbużańskie.
3. Publikacja promująca atrakcje obszaru i produkty lokalne.
4. Wiaty rowerowe.
5. Rajd rowerowy.
6. Gala Kryształowy Bocian

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 18 listopada 2022 r.
Wartość dofinansowania wynosi 1 621 677,35 zł.
Partnerzy projektu:
Lokalna Grupa Działania „Barcja”- 423 925,80  zł.
Stowarzyszenie „Łączy Nas Kanał Elbląski” Lokalna Grupa Działania (Gmina Elbląg, województwo warmińsko – mazurskie) – 1 197 751,55 zł.

Pierwszym działaniem realizowanym w ramach projektu jest spotkanie informacyjne w formie on-line pn. Współpraca i współdziałanie podmiotów w zakresie produktów lokalnych. Jest to działanie wspólne LGD „Barcja” i LGD „Łączy Nas Kanał Elbląski” mające na celu podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników spotkania na temat współpracy oraz współdziałania podmiotów związanych z funkcjonowaniem na rynku produktów lokalnych i umiejętność organizacji bioryneczku produktów lokalnych.
Spotkanie ma za zadanie pobudzić do zawiązania partnerskiej współpracy na rzecz tworzenia i promocji produktów i usług lokalnych, w tym turystycznych, a w efekcie przyczynić się do rozwoju lokalnego i budowania tożsamości obszarów wiejskich obu LGD.