Zapraszamy na spotkanie  informacyjne w formie on-line pn. Współpraca i współdziałanie podmiotów w zakresie produktów lokalnych. Jest to działanie wspólne LGD „Barcja” i LGD „Łączy Nas Kanał Elbląski” w ramach projektu współpracy pn. . Centrum Rozwoju Lokalnego – Produkty i  Lokalne Obiekty Turystyczne. Spotkanie ma na celu podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników na temat współpracy oraz współdziałania podmiotów związanych z funkcjonowaniem na rynku produktów lokalnych i umiejętność organizacji bioryneczku produktów lokalnych.