Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” realizuje projekt pn. Kierunek Zmiana.  Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu kętrzyńskiego (z wyłączeniem miasta Kętrzyn) i ma na celu aktywne włączenie mieszkańców powiatu zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich sytuacji społeczno – zawodowej.

Główne zadania i wsparcie kierowane do Uczestników:
– wsparcie polegające na określeniu drogi rozwoju zawodowego (IPD),
– aktywizacja społeczna,
– aktywizacja zawodowa,
– pośrednictwo pracy.
– szkolenia/ kursy,
– staże
Więcej informacji o projekcie oraz dokumenty do pobrania: Warmiński Zakątek (warminskizakatek.com.pl)