Spotkanie skierowane jest do mieszkańców obszaru objętego strategią, w tym rolników, Kół Gospodyń Wiejskich, przedsiębiorców  wytwarzających produkty lokalne.