Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja pn. Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego obszaru LGD „Barcja” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym Pan Witold Bogdanowicz – Prezes Zarządu i Pani Beata Pakuła – Wiceprezes Zarządu LGD „Barcja” podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko- Mazurskiego umowę przyznania pomocy na realizację Projektu grantowego pn. „Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego obszaru LGD Barcja”

Projekt zakłada realizację 5 zadań grantowych przez następujących grantobiorców:

  1. Towarzystwo Miłośników Reszla i Okolic – „Walory kulturowe, historyczne i krajobrazowe Reszla i okolic – inaczej”
  2. Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu – „Promocja obszaru LGD Barcja poprzez prezentację twórców wywodzących się z jej obszaru”
  3. Koło Gospodyń Wiejskich w Garbnie – ” Legendy, historia i kultura gminy Korsze ukazane w filmie dokumentalnym”
  4. Koło Gospodyń Wiejskich w Babieńcu -„Promocja Barcji poprzez wydanie publikacji historycznej i spotów reklamowych”
  5. Koło Gospodyń Wiejskich w Babieńcu – „Tradycja chleba Warmii i Mazur „