Informujemy, że Rada LGD w dniu 10 lutego 2023 r. podczas posiedzenia dokonała wyboru operacji do finansowania. Poniżej zamieszczamy wyniki naboru.

Rejestr interesów wskazujący wyłączenie członków Rady z głosowania

Protokół z dnia 10.02.2023

Konkurs nr 1/2023
Zakres tematyczny: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Limit dostępnych środków – 110 949,12 euro czyli 443 796,48 zł. (po indykatywnym kursie 4zł)

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy, LSR i Programem

Lista operacji wybranych do udzielenia wsparcia w ramach lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020

Konkurs nr 2/2023
Zakres tematyczny: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego poprzez podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej

Podejmowanie działalności gospodarczej

Limit dostępnych środków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – 100 000,00 euro czyli 400 000,00 zł.(po indykatywnym kursie 4zł)

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy, LSR i Programem

Lista operacji wybranych do udzielenia wsparcia w ramach lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020

Rozwijanie działalności gospodarczej

Limit dostępnych środków w zakresie rozwijania działalności gospodarczej – 52 863,49 euro czyli 211 453,96 zł (po indykatywnym kursie 4zł)

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy, LSR i Programem

Lista operacji wybranych do udzielenia wsparcia w ramach lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020