W dniach 19-23 kwietnia 2023 r. mieszkańcy obszaru LGD „Barcja” mieli możliwość uczestniczyć w wyjeździe studyjnym realizowanym w ramach projektu współpracy CRL PILOT. Czechy – to kierunek organizowanej wizyty, która miała na celu edukację lokalnej społeczności w zakresie promocji produktów i usług lokalnych. To także możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy na własnym terenie i okazja do wymiany doświadczeń. Poniżej fotorelacja.