W związku z zamieszczeniem w dniu 17 maja 2023 r. na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Barcja” informacji o planowanej do realizacji operacji własnej LGD, informujemy, iż w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 16 czerwca 2023 r. do godz. 15:00 żaden podmiot nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej z zakresu tematycznego „Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”.

W związku z powyższym w najbliższym czasie Zarząd LGD „Barcja” opracuje wniosek na operację własną LGD w w/w zakresie.