Informujemy, że Rada LGD w dniu 20 lipca 2023 r. podczas posiedzenia dokonała wyboru operacji do finansowania. Poniżej zamieszczamy wyniki naboru.

Rejestr interesów wskazujący wyłączenie członków Rady z głosowania
Protokół z dnia 20.07.2023

Konkurs nr 3/2023
Zakres tematyczny: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego poprzez podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej

Limit dostępnych środków: Podejmowanie działalności gospodarczej – 25 000,00 euro czyli 100 000,00 zł (po indykatywnym kursie 4zł)

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy, LSR i Programem
Lista operacji wybranych do udzielenia wsparcia w ramach lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020 

Konkurs 4/2023
Zakres tematyczny: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Limit dostępnych środków: 5 000,00 euro czyli 20 000,00 zł. (po indykatywnym kursie 4 zł.), przy czym całkowita wartość jednego zadania grantowego na przygotowanie oddolnej koncepcji Smart Village wynosi 4 tys. zł

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy, LSR i Programem
Lista operacji wybranych do udzielenia wsparcia w ramach lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020

Operacja Własna z zakresu tematycznego: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
Wysokość środków na realizację operacji: 21 500,00 euro czyli 86 000,00 zł. (po indykatywnym kursie 4,00 zł)

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy, LSR i Programem
Lista operacji wybranych do udzielenia wsparcia w ramach lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020