„Rowerowy weekend z „Barcją” to jedno z działań w ramach projektu współpracy CRL PILOT realizowanego z LGD „Kanał Elbląski”. Inicjatywa wzbudziła duże zainteresowanie mieszkańców obszaru. Połączenie aktywnego wypoczynku z możliwością poznania dotąd nieznanych zakątków regionu to świetna forma promocji tego co lokalne. Uczestnicy poznali produkt turystyki aktywnej LGD „Barcja”. Wartość dodana zrealizowanego działania to promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.