W ramach realizacji projektu współpracy CRL PILOT, w dniach 18-21 września 2023 r. odbyła się wizyta studyjna na Podlasie Nadbużańskie. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję poznać lokalnych przedsiębiorców i skosztować tradycyjnych, lokalnych specjałów. Wśród nich znaleźli się m.in. producenci tłoczonych soków, sękaczy, ziół i win, działający pod szyldem „Naturalnie nad Bugiem” w ramach Lokalnej Organizacji Turystycznej „LOT nad Bugiem”. Wizyta pozwoliła poznać uczestnikom sposób funkcjonowania, ofertę i tajemnice sukcesu podlaskich producentów, a możliwość aktywnego uczestnictwa w zaplanowanych warsztatach dała zalążek do przeniesienia dobrych praktyk na teren LGD „Barcja”.