Wnioskodawca: Lokalna Grupa Działania „Barcja”

Tytuł projektu: Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego obszaru LGD Barcja

Zakres tematyczny: Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych

Zadania grantowe realizowane w ramach projektu:

  1. Towarzystwo Miłośników Reszla i Okolic – „Walory kulturowe, historyczne i krajobrazowe Reszla i okolic – inaczej”W ramach zadania wydana została publikacja książkowa, jeden kilkuminutowy film wideo oraz odbyło się spotkanie promujące książkę i film. Publikacja książkowa pokazuje różnorodne walory historyczne, kulturowe i przyrodnicze Reszla i okolic w sensacyjnej, trzymającej w napięciu powieści. Zastosowana forma jest działaniem nie tylko bardzo trudnym i ambitnym, ale także zdecydowanie innowacyjnym. Odbiorca poznaje Reszel i okolice śledząc losy głównego bohatera, który został uwikłany w splot wydarzeń powiązanych z dalekosiężną przeszłością naszego regionu i miasta. Poznaje zarówno jego przeszłość jak i teraźniejszość. Książkę upiększa piękna, czarno-biała grafika przebudowana ze współczesnych fotografii. Książka nosi tytuł: „Bursztynowa łza” nawiązujący do wydarzenia z przeszłości Reszla – znalezienia w zamkowej studni bursztynu wielkości kurzego jaja.Link do filmu – Reszel i okolice – odkrywanie barw (youtube.com)

 

 

2. Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu – „Promocja obszaru LGD Barcja poprzez prezentację twórców wywodzących się z jej obszaru”

Zadanie grantowe miało na celu wypromowanie obszaru poprzez ukazanie go jako kuźni talentów. Z naszego regionu wywodzi się wielu znanych artystów, instruktorów, wolontariuszy i pasjonatów. Wykorzystując osiągnięcia tych osób grantobiorca promował obszar LGD, a tym samym zachęcił do jego odwiedzenia lub osiedlenia się tutaj. Prezentowane wydarzenia były innowacyjną formą uczestnictwa  w przedsięwzięciach artystycznych i edukacyjnych na terenie całej Lokalnej Grupy Działania. Mieszkańcy brali aktywny udział w realizowanym zadaniu grantowym poprzez udział w spotkaniach z twórcami, prowadzonych w formie paneli dyskusyjnych i warsztatów.

3. Koło Gospodyń Wiejskich w Garbnie – ” Legendy, historia i kultura gminy Korsze ukazane w filmie dokumentalnym”

Celem zadania jest zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz historycznego miasta i gminy Korsze poprzez realizację filmu dokumentalnego pt. „Legendy, historia i kultura gminy Korsze”. Opracowanie treści filmu dokumentalnego przygotował historyk Tadeusz Korowaj, który zajmuje się od lat badaniem historii i tradycji ziemi Warmińsko Mazurskiej, m.in. jest autorem przewodnika historycznego „Dzieje Miasta i Gminy Korsze”. Film dokumentalny ma za zadanie przedstawienia legend, historii i kultury w bardzo ciekawy i nowoczesny sposób.  Materiał filmowy jest dostępny dla każdego widza bezpłatnie na platformie youtube. Jest to innowacyjna forma promocji obszaru LGD „Barcja” Film został udostępniony nieodpłatnie wszystkim szkołom z terenu gminy i miasta Korsze, tak aby w przyjemny i nowoczesny sposób przedstawić historię regionu dla szerokiego grona dzieci i młodzieży. W materiale przedstawiono również obecnych twórców kultury w gminie Korsze w tym stowarzyszenia i Koła Gospodyń Wiejskich.  Odbyła się również premiera filmu w kinie „Gwiazda” oraz spotkanie autorskie z twórcami filmu, prelekcja wygłoszona przez historyka.

Link do filmu: Legendy, historia, kultura gminy i miasta Korsze (youtube.com)

 

4.  Koło Gospodyń Wiejskich w Babieńcu -„Promocja Barcji poprzez wydanie publikacji historycznej i spotów reklamowych”

W ramach zadania wydana została publikacja pt. „Dzieje Miasta Korsze” opisująca dzieje miasta z okazji 60 lecia nadania praw miejskich w nakładzie 500szt. Publikacja  składa się z opisu historycznego oraz archiwalnych i współczesnych fotografii. Premiera książki odbyła się 30 czerwca 2023 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Korszach. Podczas wydarzenia wystawione zostały przedstawione zdjęcia  historyczne w bezpośredniej konfrontacji ze zdjęciami współczesnymi wybranych zabytków. Obecnie zdjęcia można obejrzeć  w siedzibie MOK w Korszach.

Gmina Barciany – Barciany – warto zobaczyć 2023 (youtube.com)

Gmina Kętrzyn – Gmina Kętrzyn – warto zobaczyć 2023 (youtube.com)

Gmina Reszel – Reszel – warto zobaczyć 2023 (youtube.com)

Gmina Korsze – Korsze – warto zobaczyć 2023 (youtube.com)

Gmina Sępopol- Sępopol – warto zobaczyć 2023 (youtube.com)

 

5. Koło Gospodyń Wiejskich w Babieńcu – „Tradycja chleba Warmii i Mazur „

Celem zadania było stworzenie wyjątkowego wydarzenia promującego Korsze, mieszkańców Miasta i Gminy Korsz oraz tradycję Warmii i Mazur. Tematem wydarzenia była tradycja  chleba Warmii i Mazur. W ramach projektu powstał zespół ludowy KORSZENIANIE, który opracował i przygotował autorski program artystyczny o tematyce tradycji chleba w charakterze ludowej inscenizacji wokalno-muzycznej. Ponadto w ramach warsztatów krawieckich zespół uszył sobie stroje. W ramach zadania grantowego powstała publikacja w formie audio CD zawierająca utwory wykonane przez nowo powstały zespół ludowy KORSZENIANIE. Finałem projektu była organizacja wydarzenia pn. Święto Chleba, które odbyło  się we wrześniu 2023r. Podczas finału projektu zespół ludowy KORSZENIANIE zaprezentował widowisko o tematyce tradycji chleba Warmii i Mazur. Ponadto w trakcie wydarzenia odbyły się warsztaty pieczenia chleba, wystawione stoiska KGW oraz prezentacje lokalnych artystów.