Szanowni Państwo

Zwracamy się z prośbą o wypełnieni ankiety monitorującej mającej na celu ocenę funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania „Barcja”. Wyniki ankiety pozwolą ocenić jakość działania LGD oraz wprowadzić ewentualne zmiany.

Ocena funkcjonowania LGD : https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=7718ecf5&&b=cf091c8d8&&c=c7f5d090